Dzisiaj jest:

Wtorek, 19.11.2019 r.

Imieniny obchodzą:

Paweł, Elżbieta, Seweryn

czujnik jakości powietrza
Pogoda na dziś:

Zarząd

Skład Zarządu:

Krzysztof Kleczka - Prezes Zarządu od 1 kwietnia 2007r.    

Wykształcenie:
2001–2004 Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji - studia licencjackie-kierunek Samorząd Terytorialny.
2004-2006 Uniwersytet Śląski w Katowicach-Wydział Prawa i Administracji-uzyskanie tytułu magistra.
2006-2007 Uniwersytet Śląski w Katowicach – Szkoła Zarządzania-studia podyplomowe kierunek Zarządzanie Zasobami Ludzkimi.
2007-2008 Uniwersytet Śląski w Katowicach – Szkoła Zarządzania-studia podyplomowe kierunek Zarządzanie Sytuacją Kryzysową.
2007-2008 Wyższa Szkoła Bankowa – studia podyplomowe-kierunek Zarządzanie Nieruchomościami.
2009-2010 Akademia Ekonomiczna w Katowicach- – studia podyplomowe-kierunek Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.                                                                      2019 - Szkoła Główna Menadżerska w Warszawie - studia Executive Master of Business Administration

Szkolenia:
2007 – 2019
-uzyskanie uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji w zakresie zarządzania, nieruchomościami-uzyskanie licencji Ministra Infrastruktury ,
-uzyskanie zaświadczenia o uprawnieniach do samodzielnej pracy w służbie BHP przy szkoleniu okresowym z zakresu BHP,
-udział w szkoleniu ”Ochrona pracy w metodyce działalności pracodawcy”,
-udział w szkoleniu „Finansowanie inwestycji wspólnot i spółdzielni w warunkach nowej ustawy o termomodernizacji”,
-udział w szkoleniu „Działalność spółdzielni mieszkaniowych i ich organów w warunkach znowelizowanego prawa”,
-udział w szkoleniu „Ochrona pracy w metodyce działalności pracodawcy”,
-udział w szkoleniu „Pomoc przedmedyczna w nagłych wypadkach i zachorowaniach”,
-udział w szkoleniu Ochrona przeciwpożarowa w metodyce działalności pracodawcy i wyższego dozoru inżynieryjno-technicznego”,
-udział w szkoleniu Członków Rad Nadzorczych i Zarządów spółdzielni mieszkaniowych,
-udział w szkoleniu „Zarządzanie Nieruchomościami kontekście nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych”,
-udział w szkoleniu „Zarząd powierzony i zarządzanie nieruchomościami”,
-udział w szkoleniu „Pozyskanie funduszy unijnych na termomodernizację oraz na rewitalizację zasobów mieszkaniowych”,
-Szkolenia Conart ( style kierowania, zarządzanie zasobami ludzkimi, asertywność),
-obecność i czynny udział na licznych zjazdach Związku Rewizyjnego, obecność i czynny udział na seminariach i spotkaniach dotyczących spółdzielczości mieszkaniowej.

Inne:

Radny Rady Miasta Gliwice w kadencji 2010-2014, 2014-2018, 2018-2023 Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Gliwice, Przewodniczący Zespołu ds Mieszkaniowych, Członek Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Gliwice, Członek Komisji Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Rady Miasta Gliwice, Zasłużony Honorowy Dawca Krwi - Prezes Klubu Honorowych Dawców Krwi "Dar Nadziei" przy OSP Brzezinka, Lustrator Spółdzielni wpisany na listę lustratorów Krajowej Rady Spółdzielczej.
 

 

Roman Grodoń
Członek Zarządu d/s Administracyjno-Technicznych

Wykształcenie:
1995–2000 Politechnika Śląska w Gliwicach - Wydział Inżynierii I Ochrony Środowiska w specjalności Techniczne Wyposażenie Budynków,
 

Szkolenia:
2005 –  2019 -uzyskanie uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
– uzyskanie certyfikatu z zakresu projektowania, technologii stosowania i montażu instalacji wodociągowych i grzewczych z rur wielowarstwowych systemy „KISAN”,
– uzyskanie certyfikatu w zakresie systemów biernej ochrony przeciwpożarowej systemu FIRE SEAL w budownictwie lądowym,
– ukończenie kursu doskonalenia zawodowego z zakresu sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków,
– uzyskanie zaświadczenia o ukończeniu kursu dla Członków Rad Nadzorczych i Zarządów spółdzielni mieszkaniowych,
- uzyskanie zaświadczenia o uprawnieniach do samodzielnej pracy w służbie BHP przy przeprowadzaniu instruktaży stanowiskowych,
– uzyskanie zaświadczenia o uprawnieniach do samodzielnej pracy w służbie BHP przy szkoleniu okresowym z zakresu BHP,
 – udział w szkoleniu pn. ”Ochrona pracy w metodyce działalności pracodawcy”,
 – udział w szkoleniu pn. „Rozbieżności wodomierzowe”,
 – udział w szkoleniu pn. „Racjonalna gospodarka ciepłem w budynkach mieszkalnych. Węzły ciepłownicze”,
 – udział w szkoleniu pn. „Problemy opomiarowania zużycia wody w budownictwie wielorodzinnym”,
 – udział w szkoleniu p.n. „Innowacyjne metody termomodernizacji obiektów nowych i istniejących z zastosowaniem nowych technologii”, 
- Szkolenia Conart ( style kierowania, zarządzanie zasobami ludzkimi, )

Zainteresowania:

siatkówka, żeglarstwo (patent), fotografia cyfrowa i analogowa, informatyka, motoryzacja, F1.


 

projektowanie stron www Rybnik